Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní rok 2014/2015

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Sehradice oznamuje rodičům žáků, že pravidelné vyučování v základní škole ve školním roce 2014-15 bude ukončeno

v pátek dne 26.6. 2015

z důvodu celkové rekonstrukce elektrické sítě v budově školy.

 

Provoz Mateřské školy Sehradice bude ukončen v pátek 10.7. 2015

 

 

 

 

V úterý 26. 5. 2015 se bude ve Slopném konat "Olympijský den" . Dojíždějící žáci ze Slopného budou mít sraz ráno v 7:30  u budovy školy  ve Slopném. Pokud tito žáci nepůjdou tento den na oběd ani do družiny v Sehradicích,   musí přinést písemnou omluvenku. 

S sebou: svačinu, pití, sportovní oblečení i obuv, pokrývku hlavy  a peníze na autobus budou potřebovat žáci, kteří pojedou ze Sehradic tam i zpět dopravní linkou. 

 

V úterý 2. 6. 2015 pojedeme na školní výlet do Rožnova pod Radhoštěm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015-16

Ředitel Základní školy a mateřské školy Sehradice okres Zlín, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sehradice, rozhodl podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písmeno b), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Od školního roku 2015-16 přijímá k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sehradice tyto děti pod tímto stanoveným registračním číslem:

MS 1

MS 2

MS 3

MS 4

MS 5

MS 6

Odůvodnění:

Řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě podaných žádostí ke 27.3.2015 o přijetí k předškolnímu vzdělávání prostřednictvím svého zákonného zástupce. Vzhledem k tomu, že žádost vyhovuje kritériím mateřské školy pro přijímání dětí, rozhodl ředitel školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Sehradice okres Zlín a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

Sehradice  8.4. 2015                                                                             Mgr. Josef Ovesný


 

Plavecká škola zve dne 8.4. 2015 na den otevřených dveří. Na své děti se můžete přijít podívat v čase od 10:30 do 11:15. Je možnost děti ve vodě vyfotografovat.  


 

OZNAMUJEME RODIČŮM,


 

kteří mají zájem přihlásit své děti do mateřské školy na školní rok 2015-2016, že žádosti o přijetí si mohou vyzvednout v mateřské škole v týdnu od 5.3.2015 do 27.3.2015 vždy od půl sedmé do  patnácti hodin.

Vyplněné žádosti s potvrzením lékaře o zákonném očkování je nutné dodat do mateřské školy do konce měsíce března – poté začne probíhat správní řízení o přijetí dětí do mateřské školy.

Sehradice 5.3. 2015                                   ředitel školy  

Oznámení o zápisu do 1. ročníku najdete zde


 
 

 

 Naše škola se zapojuje do projektu na podporu ICT technologií ve výuce. Informace o projektu zde